img_1227.jpg

Bee Prepared

Bli scout nu

Vi scouter arbetar och strävar efter att lära känna och vårda naturen. I den andan har
Rydebäcks scoutkår tillsammans med Landskrona scoutkår startat en biodling tillsammans.
Allt för att lära våra barn och ungdomar mer om vikten av biologisk mångfald och på köpet
lära oss producera honung.

Vi har ett antal kupor där ungdomarna får lära känna, hantera, sköta och vårda de ca
50000 bin som finns i varje kupa. Ett både spännande och lärorikt sätt att nå ut till ungdomarna genom att de själv får arbeta med bin.
Dessutom behöver vi lära oss allt om de växter och träd som bina behöver och gynnar, förhoppningsvis därigenom väcka intresset för natur och miljövård.

Biodlingen sker parallellt med vår vanliga verksamhet där man under terminen kan göra
besök i kuporna för att se hur det går för dem, som sen resulterar i att man, när tiden är mogen, kan skörda, slunga och tappa honungen. Även bivax kan användas till exempel till bivaxsalva eller bivaxljus.

Scouterna växer så det knakar och vi söker hela tiden efter nya möjligheter att utveckla vår
verksamhet. Vår stuga ligger perfekt med hagar och våtmark på ena sidan och stranden på
den andra, fantastiskt ställe för en bigård med ett antal bikupor.