Här hittar du kontaktuppgifter till ledare och funktionärer i vår kår.

Ledare på avdelningen Utmanare

Ulla Wåhlander

Veronica Fransson

Ledare på avdelningen Upptäckare

Anders ”Frippe” Friberg

Medlemsansvarig

Martin Olsson

Lars Dalmyr

Judy Dalmyr

Christina Emilsson

Carl Berggren

Ledare på avdelningen Spårare

Angelika Ehk

Per Davoust

Malin Midander

Henny Persson

Maria Friberg

Joakim Margell

Björn Wallin

Sara Ahlinder

Ledare på avdelningen Äventyrare

Viktor Hallonsten

Anders Malm

Ledare

Angelika Ehk

Per Davoust

Malin Midander

Anders ”Frippe” Friberg

Medlemsansvarig

Henny Persson

Maria Friberg

Viktor Hallonsten

Ulla Wåhlander

Veronica Fransson

Martin Olsson

Lars Dalmyr

Judy Dalmyr

Anders Malm

Joakim Margell

Björn Wallin

Sara Ahlinder

Christina Emilsson

Carl Berggren