Här listas de ledare som inte har hand om en avdelning utan hjälper till på andra sätt.

Funktionärer

Martin Björklund