Avdelningar

Vi har i dagsläget 6 avdelningar med verksamhet måndag – torsdag.
Det är två spåraravdelningar och två upptäckaravdelningar samt
en äventyraravdelning och en utmanaravdelning.

Varje avdelning har en träff per vecka och varje avdelning har ett terminsprogram som man följer. På vissa avdelningar har vi kö, fyll då gärna i en medlemsansökan på sidan bli scout.